تعرفه ساخت تیزر

تیزر تبلیغاتی

۱ دقیقه فیلمبرداری

۱٫۵ میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

موشن گرافی

3/5 میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

۱ دقیقه فیلمبرداری و تدوین و صداگذاری

2/5 میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

نریشن

1 میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

پکیج ویژه

فیلمبرداری ، صدا گذاری ، نریشن ، موشن گرافی ، تدوین حرفه ای

7/5 میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

پکیج طلایی

فیلمبرداری ، صدا گذاری ، تدوین ، نریشن

5 میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

پکیج نقره‌ای

فیلمبرداری ، صدا گذاری ، تدوین

3/5 میلیون تومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

تعرفه عکاسی

عکاسی از کالا

هر فریم با ادیت ۳۰۰ هزارتومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

عکاسی صنعتی

هر فریم با ادیت ۶۰۰ هزارتومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

عکاسی کالا پلاس

هر فریم با ادیت و افزونه گرافیکی ۴۰۰ هزارتومان

این سرویس دارای پشتیبانی رایگان می‌باشد

عکاسی صنعتی پلاس

هر فریم با ادیت و افزونه گرافیکی ۷۰۰ تومان

هزینه چاپ هر عکس نسبت به اندازه و نوع کاغذ متغیر است