وبلاگ

تور مجازی چیه؟

هر عکس 360 درجه برابر با 100 عکس معمولی و هر تور مجازی برابر با 1000 عکس 360 درجست. اجازه بدید از چالشی صحبت کنم که خیلی هامون باهاش درگیریم و برای اون راه حلی تا قبل از عکس 360 درجه و عکاسی 360 درجه نبوده.
جزئیات بیشتر